Uzak Ülke

Alperenler eliyle Yesevi ocağından Balkanlar’a taşınan meşale bugün hâlâ gönülleri aydınlatmaya devam ediyor. Günümüzün gönül erleriyle canlılığını koruyan tekkeler Balkanlardaki sosyal hayata ve tasavvufi geleneğe katkısını sürdürüyor. Balkan ülkelerindeki derviş ocağı tekkelerin anlatıldığı UZAK ÜLKE çarşamba 21:00'de TRT Diyanet’te.