Seyrü Sefer

Nüfuz ettiği coğrafyadan hareketle Osmanlı Devleti’nin gelişimi yeni ve farklı açılardan Seyrü Seferde konu ediliyor. Dönemin şartları içinde ordunun örgütleniş biçimi, iaşe ve ikmal sistemleri ekrana taşınıyor. Doğru ve gerçek bir tarih okumasıyla SEYR-Ü SEFER TRT Diyanet’te.