Osmanlı Devleti'nin Doğuşu

Osmanlı Devleti’nin doğuşu, gelişimi ve kısa sürede kökleşmesi tarihin en çarpıcı hadiselerinden biri olarak zihinleri meşgul etti. Uç beyliğinden imparatorluğa geçişin hayret ve hayranlık uyandıran hikâyesi birçok ilmi araştırmanın konusu oldu. Araştırmacılar, çadır aşiretinden Cihan Devleti’ne uzanan bu mucizeyi, ileri sürdükleri teorilerle açıklamaya çalıştılar. Gaza geleneğinden nüfus yapısına, yurt edinme çabasından nizam-ı alem idealine kadar OSMANLI DEVLETİ’NİN DOĞUŞU TRT Diyanet’te.