Mütefekkir Dünya

Düşünceleriyle ve eserleriyle geniş halk kitlelerini etkilediler. Hayatlarını insanca yaşama arzusu taşıyanların fikirde ve eylemde birliğine adadılar. Sadece yaşadıkları dönemi değil, geleceği de etkileyip ölümsüz bir ad bıraktılar. Türk ve İslam dünyasının önemli fikir adamlarının tanıtıldığı ve mücadelelerinin anlatıldığı MÜTEFEKKİR DÜNYA TRT Diyanet’te.