İslam Toplumunu Aydınlatan Yıldızlar

Onlar aydınlığın timsali, karanlığın muhalifi yıldızlar. Kitlelere ruh veren, dünyayı peşlerine düşüren yol göstericiler. Hayatlarıyla, düşünceleriyle ve eserleriyle Müslüman toplumlar için örnek bir değer ifade eden; Malcolm X, Musa Carullah, Şehbenderzade Filibeli Ahmed, Mehmet Akif, Ömer Muhtar, Aliya İzzetbegoviç, Muhammed İkbal, Malik bin Nebi, Halil Halit Bey, Said Halim Paşa, Hasan el-Benna, Ali Şeriati, İmam Harun ve Roger Garoudy mücadeleleriyle ve taşıdıkları önemle izleyicilere tanıtılıyor. 20. Yüzyılın İslam dünyası için taşıdığı değerin izini daha iyi sürmek için hazırlanan belgesel Balkanlar’dan Güney Afrika’ya, Hindistan alt kıtasından Türkiye’ye kadar Batı işgalciliğine ve sömürgeciliğine karşı Müslümanca duruşun nasıl olması gerektiğinin de altını çiziyor. İSLAM TOPLUMUNU AYDINLATAN YILDIZLAR TRT Diyanet'te.