İlmihal

İlmihal programı, ibâdetler, âkaid, sosyal ve gündelik hayata dair konuları dini ve fıkhi boyutuyla, ilmihal ışığında değerlendiriyor.