II.Abdülhamid

II. Abdülhamid 19. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı olarak tahta oturdu. Batı’ya karşı dengeci, Doğu’ya karşı İslamcı tavrı, yönetim anlayışı ve yenilik hamleleri ile devletin kötü gidişini durdurmaya çalıştı. Saltanat yılları boyunca izlediği politikalar onu tarihin en çok tartışılan hükümdarlarından biri haline getirdi. Uzmanların görüşleri ve tarihi belgeler ışığında hazırlanan II. ABDÜLHAMİD TRT Diyanet’te.